Dzielnica Czterech Wyznań – spacer z przewodnikiem.

Witam

Po długiej przerwie związanej z sytuacją i zagrożeniami COVID-19  wznawiam cykl wycieczek  – „Wrocław – wycieczki autorskie dla mieszkańców miasta”. Obecna już czwarta wycieczka swoim zakresem obejmie obszar wskazany na plakacie poniżej. Jak zwykle przy okazji tego tematu mamy możliwość spotkania ze znajomymi, wymiany informacji w zakresie poruszanych tematów, odbycia dłuższego spaceru i oczywiście dyskusji.

Zatem

Spotykamy się przed wejściem do kościoła Marii Magdaleny

ruszamy o godzinie 10:00 03 lipca 2021 r.

Serdecznie zapraszam: Seniorów z Osiedla Ołtaszyn oraz stałych uczestników naszych spacerów.