Wrocław – miasto trzech narodów.

 

wstęp

Jesteśmy mieszkańcami naszego miasta być może nawet od bardzo wielu lat i przechodząc jego ulicami widzimy ślady kultury kilku narodów.  W pogoni dnia codziennego może nie znajdujemy chwili na poznanie historii naszego miasta szczególnie w aspekcie jego POLSKOŚCI.  Jako przewodnik miejski po Wrocławiu z takim pytaniem mam do czynienia praktycznie na każdej prowadzonej wycieczce bo przyjeżdżających do nas turystów interesuje to czy ma tych ziemiach jako Polacy jesteśmy od okresu II wojny światowej            ( o czym wszyscy wiedzą) ale jak dawno i jak długo te ziemie były w rękach Piastów                i Polaków ?

Statystyka

Żeby nie trzymać wszystkich w niepewności tak bez budowania napięcia trzeba sobie jasno powiedzieć, że ujmując sprawę w oprawę statystyczną wyglądało to w sposób następujący.

Najlepiej posłużę się cytatem.

Miasto trzech narodów.

Czy Wrocław można nazwać miastem trzech narodów? A może jednak jedno z państw miało większy wkład w jego tworzenie? Przyjrzyjmy się liczbom.
Zaokrąglając, z wyliczeń wynika, że

Wrocław był 400 lat pod polskim panowaniem,

dwa wieki pod niemieckim

i prawie pół tysiąclecia pod czeskim.

Zobaczmy jak sytuacja ta wyglądała na przestrzeni wieków i w tym przypadku warto dokonać analizy porównawczej z drugim ważnym Polskim miastem, które niestety utraciliśmy po II wojnie światowej.

Zaprezentowane powyżej materiały dają nam obraz zawirowań historycznych naszego miasta, ale również widzimy zmiany przynależności na przestrzeni wieków. teraz już możemy powiedzieć, że mieszkamy w mieście trzech narodów.

Podsumowując powyższe informacje pozwolę sobie na ponowne użycie cytatu…..

Wynikałoby z tego, że stolica dolnego śląska ma najwięcej wpływów naszych sąsiadów z południa.

Okazuje się jednak, że Wrocław pod panowaniem czeskim był miastem bardzo niezależnym. Zarówno pod względem narodowościowym, jak i religijnym (w czasie wojen husyckich Wrocław był ostoją katolicyzmu). Kronikarze z tego okresu zwracali uwagę na silną odrębność, szybko rozwijającego się miasta. Czasem nawet wprost nazywali je „czeskim miastem zamieszkanym przez Polaków”.Kilka wieków później czescy twórcy zwracali uwagę na „niemieckość” naszego miasta. Pod koniec XIX wieku Jan Neruda pisał:
„Czymże jest dla nas Wrocław? Jest wypadłym klejnotem z czeskiej Korony […]Miastem, w którym wielbi się wszystko, co niemieckie, a które było najmniej wierne i najperfidniejsze, gdy należało do nas, Czechów.”

podsumowanie

Materiał ten wprawdzie powstał głównie z myślą o turystach których oprowadzam po naszym mieście  jako informacje uzupełniające do przeglądnięcia na telefonie w drodze do domu, ale mam też nadzieję, że skorzysta z nich wielu naszych mieszkańców zainteresowanych dawnymi czasami naszego grodu.

drugie podsumowanie

wiemy już jak to było na przestrzeni wieków pora na zapoznanie się z aspektami powojennej historii Dolnego Śląska i Wrocławia i mam nadzieję, że poniższy film doskonale omawia złożoność tych zagadnień i zmienność podejmowanych decyzji.

Zatem zapraszam do zapoznania się z jego treścią jako uzupełnienie wcześniejszego materiału.

Materiały powiązane z treścią artykułu:

Czyj jest Wrocław – https://miejscawewroclawiu.pl/czy-jest-wroclaw-polakow-niemcow-czy-czechow-miejscawewroclawiu-pl/

Opis historii miasta i tabela przynależności TUTAJ