RYNEK – zagadki.

Prowadząc grupy wycieczkowe przez nasze miasto często szczególnie dla wycieczek szkolnych udostępniam materiały z zagadkami. Zespoły 3 do 5 osób otrzymują przed rozpoczęciem oprowadzania materiały z zadaniami i pytaniami dotyczącymi miejsc , które właśnie zaczynamy odwiedzać i omawiać i w ten sposób uczestnicy wycieczki słuchają tego co mówię i jednocześnie śledzą otrzymane pytania i łowią odpowiedzi, a na koniec trasy robimy podsumowanie i wybieramy najlepsze zespoły i rozdajemy małe upominki. Taka forma zwiedzania aktywizuje młodych uczestników do poznawanie tego co mówi przewodnik i jednocześnie wzmaga zainteresowanie kolejnymi elementami wiedzy zawartymi w pytaniach. (Ten zakres programu gry kierowany jest do odbiorcy  3 , 4 klasa).  Pytania tak są dobrane, że poszukiwania odpowiedzi odbywa się w punktach postojowych na trasie gdzie na początek omawiam mijane zabytki i elementy historii tego miejsca, a następnie jest chwila czasu na poszukiwania.

Jest również druga forma rozwiązywania zagadek – najpierw zwiedzanie trasy wycieczki z przewodnikiem , a następnie rozdanie zadań dla poszczególnych grup. Każdy zespół rusza na trasę we wskazanym punkcie startowym i przybywa na metę we wcześniej wskazanym miejscu. Potem liczymy zdobyte punktu i czas przejścia trasy. Program tej gry kierowany jest do dzieci starszych 6 do 8 klasa Szk. Podstawowej i w kolejnym wariancie trudności dla gimnazjalistów.

ZABAWA – ODROBINA RYWALIZACJI – PRACA ZESPOŁOWA – to cel moich zagadek.

Trasa jest tak dobrana, że zespoły poruszają się po miejscach bez ruchu samochodowego i jednocześnie w wyznaczonych miejscach nauczyciele i opiekunowie obserwują zespoły dla zapewnienia bezpieczeństwa.