„Pomarańczowa Alternatywa” we Wrocławiu.

W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku na terenie naszego miasta został zainicjowany ruch społeczny dosyć trudny do określenia zasadniczego kierunku, ale przyciągał on swoimi nietuzinkowymi działaniami szerokie grupy naszych mieszkańców. Nie mogły sobie z nim również poradzić  służby odpowiedzialne za porządek w naszym mieście i kraju, a jego przywódca samozwańczy Komendant Twierdzy Wrocław „major” Fydrych był postacią, która przywróciła nam wiarę w krasnoludki. Teraz w naszym mieście mamy setki postaci małych skrzatów, ale warto pamiętać ich genezę. Zawsze oprowadzając grypy turystów   w tym miejscu szczególnym gdzie stoi najważniejszy krasnal sięgam do tamtych czasów i zależnie od wieku uczestników wycieczki omawiam zagadnienie ruchu „Pomarańczowej Alternatywy” jednak postanowiłem również zebrać w jednym miejscu  kilka podstawowych informacji z tego zakresu w formie tekstu,  zdjęć  i ścieżek dżwiękowych. W takiej formie można skorzystać z tego zapisu odtwarzając materiał w miejscu ustawienia naszego krasnala, a jednocześnie możliwy jest wgląd w to zagadnienie z szerszej perspektywy.

Życzę udanego nurkowania w przestrzeń surrealizmu i przekornych haseł.

TUTAJ WIĘCEJ